Hizmet Şartları

Hizmet Şartları


Yazılım Ürünü Kullanım Lisansı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme MATGIS BİLİŞİM (SATICI) ile MÜŞTERİ arasında YAZILIM ÜRÜNÜ KULLANIM LİSANSI ve GARANTİ SÖZLEŞMESİ koşullarını düzenlemek amacı ile akdedilmiştir.

Madde 1 - MÜŞTERİ, bu yazılımı satın almakla, yazılım ürününün münhasır olmayan kullanım lisansına sahip olur. Bunun dışında kalan tüm fikri haklar SATICI’ ya ait olup bu sözleşme kapsamı dışındadır.

Madde 2 - Kullanım Lisansı, yazılım ürününün bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve girilen bilgilerin yedeğinin alınması haklarını kapsar. Kullanım Lisansı, kati surette üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye bedelli veya bedelsiz satılamaz, devredilemez, kiralanamaz ve yararına sunulamaz.

Madde 3 - Lisans Süresi: İşbu sözleşmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, yazılımı satın aldığınızda kullanma lisansı süreklidir.

Madde 4 - Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım Lisans Hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve benzer işlemler bu kanunların ilgili maddelerince cezalandırılır.

Madde 5 - MÜŞTERİ, Zorunlu durumlar dahilinde yazılımın kullanıldığı bilgisayarı değiştirmeniz durumunda yeniden aktivasyon kodu almanız gerekmez ve bunun için sınırsız bilgisayar, tablet veya cep telefonundan ücretsiz olarak bağlanabilir, SATICI nın yayınladığı uygulamaları (Google Play, Apple Appstore, Windows Market, Crome Market, Windows Program, Mac OSX Program) ücretsiz indirerek kullanabilir.

Madde 6 - MÜŞTERİ, yazılım ürünüyle birlikte sunulan kurulum talimatlarına uymakla yükümlüdür.

Madde 7 - SATICI, yazılım ürününün işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni göstermektedir. SATICI, bu yazılım ürününün kusursuz ve hatasız olduğu ayrıca, MÜŞTERİ’NİN özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

Madde 8 - SATICI, donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı kurulum ve bağlantı hatalarından, elektrik kesilmesi ve voltaj dalgalanmalarından, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel nedenlerden ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi MÜŞTERİ’NİN sorumluluğundadır.

Madde 9 - MÜŞTERİ, kullanım lisansını satın aldığı yazılım ürününü, kurulumda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, SATICI’nın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, SATICI 'nın sorumluluğunun kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 10 - SATICI, yazılım ürününün doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Her durumda, SATICI 'nin mali sorumluluğu, MÜŞTERİ’NİN ödemiş olduğu yazılım lisans bedeli ile sınırlıdır.

Madde 11 - SATICI, gerekli gördüğü takdirde, önceden haber vermeksizin yazılım ve dokümantasyonda değişiklikler yapabilir. MÜŞTERİ dilerse, SATICI tarafından çıkarılacak yeni sürümleri bedelini ödeyerek satın alabilir.

Madde 12 - MÜŞTERİ kullanım lisansını, kiralama karşılığında aldığı zaman yukarıdaki kullanım şartları geçerlidir. Kira süresi sonunda, ödemesini gerçekleştirerek kullanım haklarına devam eder. SATICI kira süresi ve ücretleri belirleme hakkını saklı tutar.

Madde 13 - MÜŞTERİ, yazılımın kayıtlı bulunduğu orijinal CD ile bu lisans belgesini güvenli bir ortamda saklamalı ve istendiğinde ibraz edebilmelidir.

Madde 14 - Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 15 - MATGIS BİLİŞİM’ın bu yazılım ürünü ile ilgili garantisi bu sözleşmede açıklananlarla sınırlı olup bir yıl sürelidir.

Madde 16 - Bayilerimiz ve iş ortaklarımız bu lisans belgesindeki koşulları müşteriye iletmekle sorumludur.

Madde 17 - Bu sözleşme internet üzerinden indirilip satın alanlar tarafından da kabul edilmiş sayılacaktır.

Madde 18 - Bu sözleşme ve sözleşme nedeni ile çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İlgili İcra Daireleri ve Mahkemeler yetkilidir.

Madde 19 - İş bu sözleşmenin maddeleri ve/veya madde içerikleri değiştireleceği vakit SATICI tarafından MÜŞTERİ'ye yeni her hangi bir şekilde iletilecek olup, değişiklikleri kabul etmeyen MÜŞTERİ'nin SATICI'ya yazılı olarak haber vermesi. Göndermiş olduğu yazılı metnin SATICI'nın eline geçtiğinin teyid etmesi gerekir.

En büyük sorunlar gücümüzün yetmediği yerde başlar. Günlük kargaşada biriken belirsizliklerle umudunuzu yitirmeyin. Çözümsüz hiçbirşey yoktur.