Akıllı Çözümler
Akıllı Çözümler

Aidattr apartman aidat takip programı,

Karmaşık işlem ve hesapların içinde kaybolmak tarihe karıştı.

Ortak peyzaj gideri,

Temizlik,

Personel,

Kapıcı,

Güvenlik,

Enerji,

Yakıt,

Bakım - onarım

gibi gider kalemlerinizi tanımlayın.

Sistem aidat giderlerini hesaplayıp site sakinlerinizi borçlandırsın.